Bám đất quê, xây cơ nghiệp

Posted on Báo chí 713 lượt xem

Năm 2014 anh Nguyễn Thành Luân khu phố Soi, xã Thục Luyện, huyện Thanh Sơn (tỉnh Phú Thọ) quyết định về quê gây dựng cơ nghiệp với nghề làm thịt chua đặc sản.

Nguồn: https://phuthotv.vn/khoi-nghiep-sang-tao/bam-dat-que-xay-co-nghiep