PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

  1. Tiền mặt (COD)
  2. Thanh toán chuyển khoản
Hình thức Diễn giải
1. Tiền mặt (COD)   Khách hàng sẽ thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng
2. Chuyển khoản Sau khi hoàn tất đơn đặt hàng. Khách hàng vui lòng chuyển khoản về địa chỉ: 

Số tài khoản: 19033498260019

TRẦN THỊ THIÊN THƠ

Ngân hàng: Techcombank – Chi nhánh Hồ Chí Minh

Nội dung: Mã Đơn hàng…. hoặc Số điện thoại